OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan på eget initiativ ompröva beslut enligt SFL både till fördel och till nackdel för den som beslutet gäller.

Uppdaterat