OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Skattesatsen för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne är 6 procent från och med den 1 juli 2022 . Informationen har därför flyttats till Skattesats 6 procent, sidan Reparationer av vissa varor.

Nytt: 2023-04-03

Från och med den 1 april 2023 är skattesatsen åter 12 procent.

Tidigare:

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1) aviserat att skattesatsen från och med den 1 april 2023 ska höjas till 12 procent.