OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Inför varje allmän och förenklad fastighetstaxering genomförs ett förberedande arbete för att ta fram nya riktvärdekartor och tabeller. Genom granskning av fastighetsförsäljningar och analyser av marknaden tar Skatteverket fram ett underlag genom fastställda metoder, vilket ligger till grund för nya taxeringsvärden.