OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Tillfälligt anstånd får bestämmas till längst ett år och därefter en förlängning med som längst ett år, dvs. maximalt två år. En ytterligare förlängning av anstånd med avbetalningsplan kan därefter bli aktuell.

Ändringar i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Vissa ändringar för hur lång tid anstånd kan beviljas har skett vilket framgår nedan.

Nytt: 2023-02-13

Från och med den 13 februari 2023 gäller följande

Anståndstid

I och med ändringar i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall gäller från och med den 13 februari 2023 följande.

Anståndet får bestämmas till längst ett år från den dag då anståndet beviljades (1–1 a §§ lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och prop. 2019/20:132 s. 34).

Anstånd för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal får som längst beviljas till och med den 12 september 2023 (1 § tredje tycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd för mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår får som längst beviljas till och med den 17 januari 2024 (1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjlighet till förlängning

Skatteverket får möjlighet att förlänga anståndstiden med som längst ett år för de anstånd som redan har beviljats (1–1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Förlängnings­perioden räknas från den tidpunkt då den ursprungliga anståndstiden upphör, förutsatt att den ursprungliga anståndstiden då har utnyttjats till fullo.

Frågan om att förlänga anståndstiden aktualiseras först när tiden för det beviljade anståndet närmar sig sitt slut och när det snart inte finns någon ursprunglig anståndstid kvar. Om en ansökan om anstånd kommer in och det inte finns mycket ursprunglig anståndstid kvar, t.ex. för att ansökan kommer in i anslutning till den bortre tidsgränsen den 12 september 2023, bör Skatteverket kunna hantera en sådan ansökan samtidigt som frågan om förlängning (prop. 2020/21:77 s. 38).

Från och med den 8 februari 2022 till och med den 12 februari 2023 gällde följande

Anståndstid

I och med ändringar i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall gäller från och med den 8 februari 2022 följande.

Anståndet får bestämmas till längst ett år från den dag då anståndet beviljades (1–1 a §§ lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och prop. 2019/20:132 s. 34).

Anstånd för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal får som längst beviljas till och med den 12 februari 2023 (1 § tredje tycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd för mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår får som längst beviljas till och med den 17 januari 2024 (1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjlighet till förlängning

Skatteverket får möjlighet att förlänga anståndstiden med som längst ett år för de anstånd som redan har beviljats (1–1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Förlängnings­perioden räknas från den tidpunkt då den ursprungliga anståndstiden upphör, förutsatt att den ursprungliga anståndstiden då har utnyttjats till fullo.

Frågan om att förlänga anståndstiden aktualiseras först när tiden för det beviljade anståndet närmar sig sitt slut och när det snart inte finns någon ursprunglig anståndstid kvar. Om en ansökan om anstånd kommer in och det inte finns mycket ursprunglig anståndstid kvar, t.ex. för att ansökan kommer in i anslutning till den bortre tidsgränsen den 12 februari 2023, bör Skatteverket kunna hantera en sådan ansökan samtidigt som frågan om förlängning (prop. 2020/21:77 s. 38).

Från och med den 26 april 2021 till och med den 7 februari 2022 gällde följande

Anståndstid

I och med ändringar i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall gäller från och med den 26 april 2021 följande.

Anståndet får bestämmas till längst ett år från den dag då anståndet beviljades (1–1 a §§ lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och prop. 2019/20:132 s. 34).

Anstånd för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal får som längst beviljas till och med den 12 mars 2022 (1 § tredje tycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd för mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår får som längst beviljas till och med den 17 januari 2023 (1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd ed inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjlighet till förlängning

Skatteverket får möjlighet att förlänga anståndstiden med som längst ett år för de anstånd som redan har beviljats (1–1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Förlängnings­perioden räknas från den tidpunkt då den ursprungliga anståndstiden upphör, förutsatt att den ursprungliga anståndstiden då har utnyttjats till fullo.

Frågan om att förlänga anståndstiden aktualiseras först när tiden för det beviljade anståndet närmar sig sitt slut och när det snart inte finns någon ursprunglig anståndstid kvar. Om en ansökan om anstånd kommer in och det inte finns mycket ursprunglig anståndstid kvar, t.ex. för att ansökan kommer in i anslutning till den bortre tidsgränsen den 12 mars 2022, bör Skatteverket kunna hantera en sådan ansökan samtidigt som frågan om förlängning (prop. 2020/21:77 s. 38).

Från och med den 5 februari 2021 till och med den 25 april 2021 gällde följande

Anståndstid

I och med ändringar i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall gäller från och med den 5 februari 2021 följande.

Anståndet får bestämmas till längst ett år från den dag då anståndet beviljades (1–1 a §§ lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och prop. 2019/20:132 s. 34).

Anstånd för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal får som längst beviljas till och med den 12 februari 2022 (1 § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Anstånd för mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår får som längst beviljas till och med den 17 januari 2023 (1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Möjlighet till förlängning

Skatteverket får möjlighet att förlänga anståndstiden med som längst ett år för de anstånd som redan har beviljats (1–1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Förlängningsperioden räknas från den tidpunkt då den ursprungliga anståndstiden upphör, förutsatt att den ursprungliga anståndstiden då har utnyttjats till fullo.

Frågan om att förlänga anståndstiden aktualiseras först när tiden för det beviljade anståndet närmar sig sitt slut och när det snart inte finns någon ursprunglig anståndstid kvar. Om en ansökan om anstånd kommer in och det inte finns mycket ursprunglig anståndstid kvar, t.ex. för att ansökan kommer in i anslutning till den bortre tidsgränsen den 12 februari 2022, bör Skatteverket kunna hantera en sådan ansökan samtidigt som frågan om förlängning (prop. 2020/21:77 s. 38).

Till och med den 4 februari 2021 gällde följande

Anståndstid

Anståndet får bestämmas till längst ett år från den dag då anståndet beviljades (1–1 a §§ lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och prop. 2019/20:132 s. 34).

Anstånd för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal får dock som längst beviljas till och med den 12 november 2021 (1 § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Anstånd för mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår får som längst beviljas till och med den 17 januari 2022 (1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3] [4] [5]
  • Proposition 2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3] [4]