OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

En utländsk näringsidkare som har ett fast driftställe i Sverige eller en svensk näringsidkare som har ett fast driftställe i ett annat land kan under vissa omständigheter ansöka om ett prissättningsbesked (APA).

Möjligheten för näringsidkare att ansöka om besked avseende prissättningen av internationella transaktioner regleras i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Det är Skatteverket som handlägger dessa ärenden och lämnar prissättningsbesked.

På sidan Prissättningsbesked (APA) kan du läsa mer om vad ett prissättningsbesked är, ansökningsförfarandet och förutsättningarna för ett prissättningsbesked.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner [1]