OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Den 22 februari beslutade riksdagen att införa en tillfällig skatt på överintäkter från el, lag (2023:75) om skatt på överintäkter från el, LSÖE.

Under perioden mars till och med juni 2023 ska vissa elproducenter betala skatt på intäkter från elförsäljning, om priset på dagenföremarknaden överstiger 1957 kronor per MWh.

Uppdaterat

Nytt: 2023-02-23

Nya sidor har publicerats med anledning av lagen om skatt på överintäkter från el som träder i kraft den 1 mars 2023.