OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Inför varje allmän och förenklad fastighetstaxering genomförs ett förberedande arbete för att ta fram nya riktvärdekartor och tabeller. Genom granskning av fastighetsförsäljningar och analyser av marknaden tar Skatteverket fram ett underlag genom fastställda metoder, vilket ligger till grund för nya taxeringsvärden.

Nytt: 2023-10-03

Området har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna vid förberedelsearbetet inför kommande taxering 2025.