OBS: Detta är utgåva 2023.2. Visa senaste utgåvan.

Uppdaterat

Nytt: 2023-02-14

De olika punktskatteområdena har uppdaterats med 2023 års regler. Även de lagändringar som trädde i kraft den 13 februari 2023 med anledning av det nya punktskattedirektivet är inarbetade.