OBS: Detta är utgåva 2023.3. Sidan är avslutad 2023.

Lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns upphörde att gälla den 1 januari 2023. Den upphävda lagen gäller dock för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2023 (SFS 2022:1778). Se tidigare utgåvor av vägledningen.