OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Tillhandahållanden i biblioteksverksamhet och museiverksamhet är undantagna från skatteplikt om verksamheten bedrivs av det allmänna eller fortlöpande i mer än ringa omfattning stöds av det allmänna. Om förutsättningarna för undantaget inte är uppfyllda omfattas tillhandahållanden i biblioteksverksamhet och museiverksamhet av skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 7 ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]