Alla länkar till .html-sidor i Rättslig vägledning är så kallade permalänkar, vilket innebär att de är beständiga över tid. Undvik att skapa länkar direkt till .pdf-filer då det finns en risk att de ändras.

Hänvisa till sidor i Rättslig vägledning med länk

Om du vill hänvisa till en sida i Rättslig vägledning kan du göra på olika sätt.

  • Du kan beskriva sidan sidan du vill hänvisa till och ange hela sökvägen. Exempel: ”Mer information om den nya lagstiftningen hittar du i Rättslig vägledning på sidan Naturgrusskatt; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1805.html
  • Du kan beskriva sidan sidan du vill hänvisa till och skapa en länk av sidans namn. Exempel: ”Mer information om den nya lagstiftningen hittar du i Rättslig vägledning på sidan Naturgrusskatt.”
  • Du kan beskriva sidan sidan du vill hänvisa till och ange den strukturella sökvägen, de s. k . brödsmulan. Detta lämpar sig väl om hänvisningen kan komma att användas både i tryckt och digital form. Exempel: ”Mer information om den nya lagstiftningen hittar du i Rättslig vägledning på sidan Naturgrusskatt; http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/ Vägledning / 2014 / Punktskatter / Naturgrusskatt.

Hänvisa till sidor i Rättslig vägledning utan att länka

Om du vill hänvisa till en sida och inte har möjlighet att länka använder du med fördel den strukturella sökvägen, den s. k. brödsmulan:

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/ Vägledning / 2014 / Punktskatter / Naturgrusskatt

Skapa en länk till en viss sida

Om du vill länka till en viss sida, kopierar du adressen i webbläsarfönstret (URL:en). Länken kommer då alltid att peka på just den sidan. Det går även att skapa en länk som alltid pekar på den senast uppdaterade sidan. Om sidan uppdateras kommande år så kommer länken alltså att peka på det kommande årets sida. För att skapa en sådan länk, ta bort "/edition/2014.10" från länkadressen, se exempel nedan.

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.10/1805.html

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1805.html

Skapa en länk till en underrubrik

Det går även att skapa en länk till en underrubrik. För att göra det, klicka först på önskad rubrik i innehållsförteckningen och kopiera därefter adressen i webbläsarfönstret (URL:en).

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1805.html#h-Vad-ar-naturgrus

Skapa en länk till en lag

Om du vill länka till en lag, kopierar du adressen i webbläsarfönstret (URL:en). Länken kommer då alltid att peka på just den lagen. Det går även att skapa en länk som alltid pekar på den senast uppdaterade lagen. Om lagen uppdateras kommande år så kommer länken alltså att peka på det kommande årets version av lagen. För att skapa en sådan länk, ta bort versionsdatumet "date=2016-01-01" från länken, se exempel nedan.

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27071.html?date=2016-01-01

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27071.html?

Skapa en länk till föreskrift, allmänt råd eller meddelande

Om du vill skapa en länk till föreskrift, allmänt råd eller meddelande så bör du i första hand länka till sidan i .html då den är beständig över tid. Se exempel:

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352559.html?date=2016-01-25

Undvik att skapa länk direkt till .pdf-filen då det finns en risk att de ändras. Se exempel:

http://www4.skatteverket.se/download/18.7d4d4f0515244e542f5a9a8/1453733038282/SKVFS+2016_1.pdf


Skapa en länk till en sida med ett markerat sökord

Om du utför en sökning, så är sökordet markerat på sidan när du öppnar den. Länken kan sparas med sökordet kvar på sidan. För att spara den, kopiera adressen i webbläsarfönstret. I exemplet nedan har en sökning gjorts på Naturgrus.

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.10/1805.html?q=naturgrus

Skapa favoriter i webbläsaren

Du kan spara en sida som favorit i din webbläsare. Det går även att spara favoriter på underrubriker och söklänkar.