Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser. Här finns samtliga meddelanden från 2010 samt ett urval från tidigare år.  Äldre meddelanden finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

SKV M 2015:18 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige
SKV M 2015:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i NetEntAB mot kontantlikvid
SKV M 2015:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:13 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Oriflame Cosmetics S.A. mot aktier i Oriflame Holding AG
SKV M 2015:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:2 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB
SKV M 2015:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:1 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom WorldWide AB
SKV M 2015:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2015:3 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Stendörren Fastigheter AB:s utdelning år 2014 av aktier i Effnetplattformen AB
SKV M 2015:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:5 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Eolus Vind AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid