På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Skatteverkets ställningstaganden innehåller en redogörelse för Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för Skatteverkets verksamhet men vägledande för allmänheten. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Här finns samtliga gällande ställningstaganden från 2010 samt ett urval från tidigare år. Äldre ställningstaganden finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2018-01-22 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2018-03-02 Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap 12 § IL
2018-02-08 Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-01-12 Utgifter innan aktiebolaget har registrerats
2018-02-05 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land”
2018-02-08 Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-03-15 Arbetsgivardeklaration på individnivå – presentation av uppgifter i inkomstdeklarationen
2018-02-28 Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2018-02-08 Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-03-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el
2018-02-08 Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-03-08 Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas
2018-01-22 Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2018-01-25 Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering, mervärdesskatt
2018-01-29 Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2018-03-19 Upphävande av två ställningstaganden som rör social omsorg
2018-01-15 Land-för-land-rapportering – rapporteringsskyldighet vid förkortade och förlängda räkenskapsår samt vid vissa omstruktureringar
2018-02-08 Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-27 Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla, mervärdesskatt
2018-01-16 Upphävande av ställningstagande ”Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs”
2018-01-30 Upphävande av ställningstagandet ”Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln”
2018-02-22 Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2018-02-28 Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-01-12 Underskott av avslutad enskild näringsverksamhet
2018-02-21 Upphävande av ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen”
2018-03-02 Vem kan anses ha anställning ombord enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL?
2018-02-19 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt
2018-01-16 Upphävande av ställningstaganden om energiskatt på el
2018-02-08 Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt
2018-01-25 Skattesats för olika uppdrag i samband med film- eller tv-produktion, mervärdesskatt
2018-01-24 Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja
2018-02-08 Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar
2018-03-01 Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen
2018-02-15 Betalning för trängselskatteförmån
Till toppen