På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Här följer en förteckning över de aktuella överenskommelser som Sverige har med andra länder för att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt. Du hittar också avtal om andra administrativa samarbeten inom skatteområdet.

För att läsa avtalstexten finns det tre alternativ. I de fall avtalet finns publicerat på webben kan du via länkarna i texten klicka dig direkt till avtalstexten. I vissa fall inleds själva avtalstexten på ett annat språk än svenska (engelska eller tyska), gå då vidare i texten så kommer du till den svenska versionen. I vissa fall finns inte avtalstexten på webben eller så saknas väsentliga delar. Om avtalet finns utgivet i Skatteverkets serie Skatteavtal finns det i stället med som en pdf-fil under respektive land. Observera dock att dessa pdf-filer inte är uppdaterade med ändringar som gjorts efter publicering av pdf-filen. Skatteverket har i förteckningen nedan markerat vilka ändringar som har gjorts.

I några fall saknas avtalen både på webben och i Skatteverkets serie Skatteavtal. Det gäller till exempel för Australien, Kina och Nya Zeeland. I dessa fall är det bästa sättet att hitta avtalstexten att söka efter SFS i tryckt format, till exempel på ett bibliotek.

Ett skatteavtal eller avtal införlivas i svensk rätt genom en införandelag. Själva avtalet bifogas ofta som en bilaga till införandelagen. I införandelagen finns bestämmelser om när, och på vilka skatter och inkomster, avtalets bestämmelser ska börja tillämpas. För att avtalet ska kunna tillämpas krävs också att det har trätt i kraft vilket regleras i en ikraftträdandeförordning. Om du är osäker på om du kan tillämpa avtalet behöver du alltså läsa både införandelagen och ikraftträdandeförordningen.

I nedanstående förteckning anger Skatteverket i vissa fall när en lag trädde i kraft. Detta för att markera att du inte kan tillämpa avtalet för tid före det att avtalet har börjat tillämpas.

Filtrera på bokstav
 • Filtrera på bokstav

Albanien

Amerikas Förenta Stater

Andorra

Anguilla

Antigua och Barbuda

Argentina

Aruba

Armenien

Australien

 • Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien.
 • Förordning (1981:1007) om kupongskatt för person med hemvist i Australien m.m.
 • Kungl. Maj:ts beslut 30 juni 1959 angående förordnande om fritagande av härvarande australiensisk Trade Commissioner och hos honom anställd australiensisk personal från beskattning av inkomst av ifrågavarande tjänst.
 • Kungl. Maj:ts beslut 7 februari 1974 angående skattebefrielse för australisk arbetsmarknadstjänsteman.

Azerbajdzjan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

 • Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados.
 • Skatteavtal RSV 360-052 utgåva 1 OBS! 3 § ändrad genom lag (2011:1347). Ordet ”Taxeras” har ersatts av ”Beskattas”. Artikel 24, Begränsning av förmåner, och 27, Utbyte av upplysningar, ändrade genom lag (2012:646). Lagen trädde i kraft 2012-12-31 (2012:773).

Belgien

 • Lag (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien.
 • Skatteavtal RSV 360-056 utgåva 1. OBS! 3 § ändrad genom lag (2011:1341). Ordet ”Taxeras” har ersatts av ”Beskattas”.

Belize

Bermuda

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Botswana

 • Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana.
 • Skatteavtal RSV 360-072 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1354).
 • Lag (1992:1197) och artikel 26 och 28 i avtalet har ändrats (2013:1017)
 • Ändringarna trädde i kraft 2015-12-01 (2015:591).

Brasilien

 • Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. Angående vissa ändringar, se lag (1986:23) och lag (1996:738).
 • Förordning (1975:1428) om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m.
 • Kungl. Maj:ts beslut 10 juni 1929 och 22 juni 1951 angående fritagande från beskattning av inkomster, härrörande från sjö- och luftfartstrafik.

Brittiska Jungfruöarna

Brunei

Bulgarien

 • Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien.
 • Skatteavtal RSV 360-100 Utgåva 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1333).

Canada

 • Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.
 • Skatteavtal RSV 360:124 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1381).

Caymanöarna

Chile

Cooköarna

Costa Rica

Cypern

Danmark

Dominica

Egypten

Estland

 • Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland.

Filippinerna

Finland

Frankrike

Färöarna

Förenade Arabemiraten

Gambia

Georgien

Gibraltar

Grekland

 • Kungörelse (1963:497) om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
 • Skatteavtal RSV 360-300 utgåva 1.

Grenada

Grönland

Guernsey

Hong Kong SAR

Indien

Indonesien

 • Lag (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien.
 • Skatteavtal RSV 360-360 utg. 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1336).

Irak

 • Kungl. Maj:ts beslut 13 september 1957 angående fritagande från beskattning av inkomster, härrörande från luftfartstrafik.

Iran

 • Kungl. Maj:ts beslut 20 augusti 1956 angående fritagande från beskattning av inkomster, härrörande från luftfartstrafik.

Irland

 • Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.
 • Skatteavtal, RSV 360-372 utg. 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1325).

Island

Isle of Man

Israel

 • Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet.
 • Kungörelse (1974:26) om kupongskatt för person som är bosatt i Israel.

Italien

Jamaica

 • Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1322). 1 och 2 §§ och artikel 9, 26 och 28 ändrade genom lag (2013:374). Lag (2013:374) trädde i kraft 2013-12-01 (2013:788).
 • Förordning (1986:733) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica. Förordningen innehåller anvisningar till avtalet.

Japan

Jersey

Kanada

Kazakstan

Kenya

 • Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Kungörelse (1974:70) om kupongskatt för person med hemvist i Kenya, m.m.

Kina, Folkrepubliken (ej Hongkong och Macao)

 • Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina. Angående vissa ändringar, se lag (1995:1342), lag (2000:211) och lag (2000:587).

Korea, Republiken (Sydkorea)

Kosovo

Kroatien

Kuwait

 • Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag.

Lettland

Libanon

 • Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1972 angående skattebefrielse för sjö- och luftfartsinkomster.

Liberia

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Macao SAR

Makedonien

Malaysia

Malta

 • Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta.
 • Skatteavtal RSV 360-470 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1376).

Marshallöarna

Marocko (Avtalen upphävda vid utgången av 2007)

 • Kungörelse (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter. Angående vissa ändringar, se förordning 10 september 1975 (nr 851). Kungörelse (1961:521) upphävd genom lag (2007:1255).
 • Förordning (1975:850) om kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m. Förordning (1975:850) upphävd genom lag (2007:1256).

Mauritius (OBS! Nytt avtal 2013-01-01)

Mexiko

 • Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko.
 • Skatteavtal RSV 360-484 Utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1353).

Monaco

Montenegro

Montserrat

Namibia

 • Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia.
 • Skatteavtal RSV 360-516 Utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1361).

Nederländerna

Nederländska Antillerna

Nigeria

Norden

Norge

Nya Zeeland

 • Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland.
 • Förordning (1980:1132) om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m.m.

Oman

Pakistan

 • Lag (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan. 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1324).
 • Förordning (1986:732) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan.

Panama

Peru (Avtalet upphävt fr.o.m. 1 januari 2007)

 • Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Kungörelsen (1968:745) har upphävts genom lag (2006:642).

Polen

Portugal

Qatar

Rumänien

 • Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien. Angående vissa ändringar, se förordning (1979:834).
 • Förordning (1979:58) om kupongskatt för person med hemvist i Rumänien m.m.

Ryssland

Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis

Saint Lucia

Samoa

San Marino

Saudiarabien

Schweiz

Serbien

Seychellerna

Singapore

 • Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore.
 • Skatteavtal RSV 360-702 Utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1348).

Slovakien

 • Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien.
 • Förordning (1980:863) om kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien m.m.

Slovenien

Spanien

Sri Lanka

 • Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka. Angående vissa ändringar, se lag (2011:1316).
 • Förordning (1984:809) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka.

St Vincent och Grenadinerna

Storbritannien (OBS! Nytt avtal 2015-12-31)

Sydafrika

Sydkorea

Taiwan

Tanzania

Thailand

 • Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand.
 • Skatteavtal RSV 360-764 Utgåva 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1334).

Tjeckien

 • Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien.
 • Förordning (1980:863) om kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien m.m.

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

 • Lag (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet. Angående vissa ändringar, se lag (2011:1331).
 • Förordning (1990:990) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet.

Turks- och Caicosöarna

Tyskland

Ukraina

Ungern

Vanuatu

Uruguay

USA

Venezuela

 • Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela. Angående vissa ändringar, se lag (2011:1360).
 • Förordning (1998:1721) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela.

Vietnam

 • Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam.
 • Skatteavtal RSV 360-704 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1364).

Vitryssland

Zambia

 • Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

  Förordning (1975:1394) om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.

Zimbabwe

 • Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe.
 • Skatteavtal RSV 360-716 Utgåva 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1337).

Österrike

Till toppen