Här följer en förteckning över de aktuella överenskommelser som Sverige har med andra länder för att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt. Du hittar också avtal om andra administrativa samarbeten inom skatteområdet.

För att läsa avtalstexten finns det tre alternativ. I de fall avtalet finns publicerat på webben kan du via länkarna i texten klicka dig direkt till avtalstexten. I vissa fall inleds själva avtalstexten på ett annat språk än svenska (engelska eller tyska), gå då vidare i texten så kommer du till den svenska versionen. I vissa fall finns inte avtalstexten på webben eller så saknas väsentliga delar. Om avtalet finns utgivet i Skatteverkets serie Skatteavtal finns det i stället med som en pdf-fil under respektive land. Observera dock att dessa pdf-filer inte är uppdaterade med ändringar som gjorts efter publicering av pdf-filen. Skatteverket har i förteckningen nedan markerat vilka ändringar som har gjorts.

Ett skatteavtal eller avtal införlivas i svensk rätt genom en införandelag. Själva avtalet bifogas ofta som en bilaga till införandelagen. I införandelagen finns bestämmelser om när, och på vilka skatter och inkomster, avtalets bestämmelser ska börja tillämpas. För att avtalet ska kunna tillämpas krävs också att det har trätt i kraft vilket regleras i en ikraftträdandeförordning. Om du är osäker på om du kan tillämpa avtalet behöver du alltså läsa både införandelagen och ikraftträdandeförordningen.

I nedanstående förteckning anger Skatteverket i vissa fall när en lag trädde i kraft. Detta för att markera att du inte kan tillämpa avtalet för tid före det att avtalet har börjat tillämpas.

Filtrera på bokstav
 • Filtrera på bokstav

Albanien

Amerikas Förenta Stater

Andorra

Anguilla

Antigua och Barbuda

Argentina

Armenien

Aruba

Australien

Azerbajdzjan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

 • Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados.
 • Skatteavtal RSV 360-052 utgåva 1 OBS! 3 § ändrad genom lag (2011:1347). Ordet ”Taxeras” har ersatts av ”Beskattas”. Artikel 24, Begränsning av förmåner, och 27, Utbyte av upplysningar, ändrade genom lag (2012:646). Lagen trädde i kraft 2012-12-31 (2012:773).

Belarus

Belgien

 • Lag (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien.
 • Skatteavtal RSV 360-056 utgåva 1. OBS! 3 § ändrad genom lag (2011:1341). Ordet ”Taxeras” har ersatts av ”Beskattas”.

Belize

Bermuda

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Botswana

 • Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana.
 • Skatteavtal RSV 360-072 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1354).
 • Lag (1992:1197) och artikel 26 och 28 i avtalet har ändrats (2013:1017)
 • Ändringarna trädde i kraft 2015-12-01 (2015:591).
 • Skatteavtalet innehåller mest-gynnad-nations-klausul (MFN). Detta kan innebära att en eller flera artiklar i skatteavtalet ska tillämpas på ett annat sätt än enligt sin ordalydelse.

Brasilien

Brittiska Jungfruöarna

Brunei

Bulgarien

 • Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien.
 • Skatteavtal RSV 360-100 Utgåva 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1333).
 • Bestämmelse om progressionsuppräkning flyttas från Förordning (1989:97) till Lag (1988:1614). Även ny punkt 4 i Lag (1988:1614). Ändringen träder i kraft 1 januari 2020 (2019:1199 och 2019:1200).

Canada

 • Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.
 • Skatteavtal RSV 360:124 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1381).

Caymanöarna

Chile

Cooköarna

Costa Rica

Cypern

Danmark

Dominica

Egypten

Estland

Filippinerna

Finland

Frankrike

Färöarna

Förenade Arabemiraten

Gambia

Georgien

Gibraltar

Grekland (Avtalet upphävt från och med 1 januari 2022)

Grenada

Grönland

Guernsey

Hong Kong SAR

Indien

Indonesien

 • Lag (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien.
 • Skatteavtal RSV 360-360 utg. 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1336).

Irak

Iran

Irland

 • Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.
 • Skatteavtal, RSV 360-372 utg. 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1325). Irland har i april 1999 tagit bort regeln om skattetillgodohavande. Artikel 11 Utdelning ska därför tillämpas utan bestämmelserna i artikel 11.1.b) och artikel 11.2.

Island

Isle of Man

Israel

Italien

Jamaica

Japan

Jersey

Kanada

Kazakstan

Kenya

 • Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
 • Kungörelse (1974:70) om kupongskatt för person med hemvist i Kenya, m.m.
 • Skatteavtal Kenya
 • Lag (1987:982) som innebär förlängning av regel om matching credit i artikel XXII § 3. Regeln skulle tillämpas t.o.m. taxeringsår 1998. 

Kina, Folkrepubliken (ej Hongkong och Macao)

Korea, Republiken (Sydkorea)

Kosovo

Kroatien

Kuwait

 • Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag.

Lettland

Libanon

Liberia

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Macao SAR

Makedonien

Malaysia

Malta

 • Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta.
 • Skatteavtal RSV 360-470 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1376).

Marshallöarna

Marocko (Avtalen upphävda vid utgången av 2007)

 • Kungörelse (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter. Angående vissa ändringar, se förordning 10 september 1975 (nr 851). Kungörelse (1961:521) upphävd genom lag (2007:1255).
 • Förordning (1975:850) om kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m. Förordning (1975:850) upphävd genom lag (2007:1256).

Mauritius (OBS! Nytt avtal 2013-01-01)

Mexiko

 • Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko.
 • Skatteavtal RSV 360-484 Utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1353).

Monaco

Montenegro

Montserrat

Namibia

 • Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia.
 • Skatteavtal RSV 360-516 Utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1361).
 • Skatteavtalet innehåller mest-gynnad-nations-klausul (MFN). Detta kan innebära att en eller flera artiklar i skatteavtalet ska tillämpas på ett annat sätt än enligt sin ordalydelse.

Nederländerna

 • Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna.
 • Skatteavtal RSV 360-528 Utgåva 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2008 (2008:1352). 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1349).

Nederländska Antillerna

Nigeria

Norden

Nordmakedonien

Norge

Nya Zeeland

 • Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland.
 • Förordning (1980:1132) om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m.m.
 • Skatteavtal Nya Zeeland.

Oman

Pakistan

Panama

Peru (Avtalet upphävt fr.o.m. 1 januari 2007)

 • Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Kungörelsen (1968:745) har upphävts genom lag (2006:642).

Polen

Portugal (Avtalet upphävt från och med 1 januari 2022)

 • Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.OBS! I den länkade lagtexten finns även den nya versionen som ännu inte har trätt i kraft. Först kommer den version som gäller för närvarande, engelska först och därefter svenska. Efter detta kommer den nya versionen, svenska först  och därefter engelska, som alltså ännu inte har trätt i kraft.  Lagen (2003:758) har upphävts genom lag (2021:574). ​​

Qatar

Rumänien

 • Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien.
 • Förordning (1979:58) om kupongskatt för person med hemvist i Rumänien m.m.
 • Skatteavtal Rumänien.

Ryssland (OBS Ny lydelse från och med 1 juli 2019)

Ny lydelse:

Gammal lydelse av skatteavtalet:

Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis

Saint Lucia

Samoa

San Marino

Saudiarabien

Schweiz

Serbien

Seychellerna

Singapore

 • Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore.
 • Skatteavtal RSV 360-702 Utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1348).

Slovakien

Slovenien

(OBS! Nytt avtal 2021-12-31)

Spanien

Sri Lanka

St Vincent och Grenadinerna

Storbritannien (OBS! Nytt avtal 2015-12-31)

Sydafrika

Sydkorea

Taiwan

Tanzania

Thailand

 • Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand.
 • Skatteavtal RSV 360-764 Utgåva 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1334).

Tjeckien

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

Turks- och Caicosöarna

Tyskland

 • Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. Skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland har fått sin nuvarande lydelse genom lag (2023:645). Lagen trädde i kraft 2023-12-31 (2023:862).

Tidigare lydelse av avtalet:

Ukraina

Ungern

Uruguay

USA

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

 • Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam.
 • Skatteavtal RSV 360-704 utgåva 1. OBS! 3 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1364).

Vitryssland

Zambia

 • Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.
 • Förordning (1975:1394) om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.
 • Skatteavtal Zambia.

Zimbabwe

 • Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe.
 • Skatteavtal RSV 360-716 Utgåva 1. OBS! 4 § upphörde att gälla vid utgången av 2011 (2011:1337).

Österrike