Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2023:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2022
SKV A 2023:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2023:4 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2022:40) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2023.
SKV A 2023:3 Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:17) om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV A 2023:2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s utdelning år 2022 av aktier i Neobo Fastigheter AB (tidigare Amasten Fastighets AB)
SKV A 2023:9 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2024 års fastighetstaxering
SKV A 2023:8 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2023:7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV A 2023:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2023:10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2023:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2023:11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Train Alliance Sweden AB mot kontantlikvid
SKV A 2023:14 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2024
SKV A 2023:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid