Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2016:18 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V.
SKV M 2016:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av DistIT AB:s utdelning år 2016 av aktier i Alcadon Group AB
SKV M 2016:19 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp.
SKV M 2016:21 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017
SKV M 2016:20 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av RhoVac AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2016:23 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB
SKV M 2016:22 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2016:24 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2016:1 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid
SKV M 2016:3 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Transmode AB mot aktier i Infinera Corporation
SKV M 2016:2 Skatteverkets informationom beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016
SKV M 2016:5 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Addtech AB:s utdelning år 2016 av aktier i AddLife AB
SKV M 2016:4 Skatteverkets information om var information om godkännande för F-skatt m.m. kommer att lämnas
SKV M 2016:7 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB
SKV M 2016:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i AB Novestra (numera Strax AB) mot kontantlikvid
SKV M 2016:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av BioGaia AB:s utdelning år 2016 av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB