Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser. S.k. aktieråd och den ytterligare information som ges i meddelanden finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Här finns alla meddelanden som rör 2012 eller senare. Under fliken Alla år visas samtliga meddelanden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana meddelanden som fortfarande kan vara aktuella under årsfliken då det senaste meddelandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

Inga träffar med vald filtrering