Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2021:1 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2020 av aktier i Annehem Fastigheter AB
SKV M 2021:3 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Catena Media plc:s nyemission år 2020 av hybridobligationer och teckningsoptioner
SKV M 2021:2 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 av aktier i NetEnt AB mot aktier i Evolution Gaming Group AB
SKV M 2021:5 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2020 av aktier i Xavitech AB
SKV M 2021:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Delarka Holding AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:7 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 av aktier i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget mot aktier i Bredband2 i Skandinavien AB
SKV M 2021:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Transferator AB mot kontantlikvid och aktier i G-Loot Global Esports AB
SKV M 2021:8 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av RP Ventures AB:s utdelning år 2021 av aktier i Rolling Optics Holding AB
SKV M 2021:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:20 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Volati AB:s utdelning år 2021 av aktier i Bokusgruppen AB
SKV M 2021:27 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av depåbevis i VEF Ltd. mot aktier i VEF AB
SKV M 2021:26 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Svenska Handelsbanken AB:s utdelning år 2021 av aktier i AB Industrivärden
SKV M 2021:29 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:28 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Tessin Nordic Holding AB:s (tidigare Effnetplattformen AB) utdelning år 2021 av aktier i Effnetplattformen Holding AB
SKV M 2021:23 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Klövern AB mot aktier i Corem Property Group AB
SKV M 2021:22 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge AB
SKV M 2021:25 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i AB Electrolux mot kontantlikvid
SKV M 2021:24 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av omstämpling år 2021 av preferens­aktier av serie C till stamaktier i Studentbostäder i Sverige AB (numera Studentbostäder i Norden AB)
SKV M 2021:19 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i OEM AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:30 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Logistea AB:s (tidigare Odd Molly International AB) utdelning år 2021 av aktier i We aRe Spin Dye AB
SKV M 2021:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bluelake Mineral AB:s utdelning år 2021 av aktier i Mezhlisa Holding AB
SKV M 2021:31 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Scandinavian Real Heart AB:s nyemission år 2021 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2021:16 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings-utgift med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Kinnevik AB mot aktier i Zalando SE
SKV M 2021:18 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 och år 2021 av aktier i SSM Holding AB mot aktier i Amasten Fastighets AB
SKV M 2021:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i OEM AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:11 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Offentliga Hus i Norden AB mot aktier i Samhällsbyggnads­bolaget i Norden AB
SKV M 2021:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Epiroc AB mot kontantlikvid
SKV M 2021:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid