Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2022:2 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Kungsleden AB mot aktier i Castellum AB
SKV M 2022:1 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2021 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV M 2022:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Doro AB:s utdelning år 2021 av aktier i Careium AB
SKV M 2022:3 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Tobii AB:s utdelning år 2021 av aktier i Tobii Dynavox AB
SKV M 2022:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Annexin Pharmaceuticals AB:s nyemission år 2021 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2022:5 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Resurs Holding AB:s utdelning år 2021 av aktier i Solid Försäkringsaktiebolag
SKV M 2022:8 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2022 av aktier i Halmslätten Fastighets AB mot aktier i Stenhus Fastigheter i Norden AB
SKV M 2022:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Alligo AB:s utdelning år 2022 av aktier i Momentum Group AB
SKV M 2022:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Energy AB:s (numera Orrön Energy AB) utdelning år 2022 av aktier i Lundin Energy MergerCo AB
SKV M 2022:16 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2022 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV M 2022:19 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2022 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV M 2022:18 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Respiratorius AB:s utdelning år 2022 av aktier i Arcede Pharma AB
SKV M 2022:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:20 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2022 av aktier i Josemaria Resources Inc. mot aktier i Lundin Mining Corporation
SKV M 2022:22 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:21 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2022 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV M 2022:27 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ABB Ltd:s utdelning år 2022 av aktier eller depåbevis i Accelleron Industries AG
SKV M 2022:24 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2022:23 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Sandvik AB:s utdelning år 2022 av aktier i Alleima AB
SKV M 2022:26 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bluelake Mineral AB:s utdelning år 2022 av aktier i Mahvie Minerals AB
SKV M 2022:25 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Transferator AB mot kontantlikvid