Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2011:33

Dessa allmänna råd har ersatts av SKV A 2015:26.