Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2004:5

Nytt: 2017-12-18

Detta allmänna råd har ersatts av SKV A 2017:26 och ska inte längre tillämpas.