Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2010:11

beslutade den 8 november 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2010 och

tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2009:33.