Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: RSFS 2001:23

beslutade den 10 december 2001.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering.

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna personbilar av årsmodell 1992 - 2001 bestäms enligt följande.

Den kod som anges i tabellerna avser årsmodell, bilmärke och bilmodell.

a:1) Årsmodell 1992, Alfa Romeo - Mercedes Benz

a:2) Årsmodell 1992, Mitsubishi - Volvo

b:1) Årsmodell 1993, Alfa Romeo - Mercedes Benz

b:2) Årsmodell 1993, Mitsubishi - Volvo

c:1) Årsmodell 1994, Alfa Romeo - Mercedes Benz

c:2) Årsmodell 1994, Mitsubishi - Volvo

d:1) Årsmodell 1995, Alfa Romeo - Mercedes Benz

d:2) Årsmodell 1995, Mitsubishi - Volvo

e:1) Årsmodell 1996, Alfa Romeo - Mercedes Benz

e:2) Årsmodell 1996, Mitsubishi - Volvo

f:1) Årsmodell 1997, Alfa Romeo - Mini

f:2) Årsmodell 1997, Mitsubishi - Volvo

g:1) Årsmodell 1998, Alfa Romeo - Mini

g:2) Årsmodell 1998, Mitsubishi - Volvo

g:1) Årsmodell 1999, Alfa Romeo - Mercedes Benz

g:2) Årsmodell 1999, Mitsubishi - Volvo

i:1) Årsmodell 2000, Alfa Romeo - Nissan

i:2) Årsmodell 2000, Opel - Volvo

j:1) Årsmodell 2001, Alfa Romeo - Nissan

j:2) Årsmodell 2001, Opel - Volvo

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar av årsmodell 1992 - 2000 bestäms enligt följande.

a) Årsmodell 1992

b) Årsmodell 1993

c) Årsmodell 1994

d) Årsmodell 1995

e) Årsmodell 1996

f) Årsmodell 1997

g) Årsmodell 1998

h) Årsmodell 1999

i) Årsmodell 2000

• Chevrolet - Hyundai

• Iveco - Nissan

• Peugeot - Volkswagen

j) Årsmodell 2001

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering. Föreskrifterna får också tillämpas vid 2002 års taxering beträffande bilar med årsmodell/tillverkningsår 2001 som inte finns med i Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2000:26, RSFS 2001:3 och RSFS 2001:9.

Beträffande beskattningsåret 2001 och taxeringsåret 2002, se RSFS 2000:26, RSFS 2001:3 och RSFS 2001:9.