På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Lagtexterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år. Skatteverkets äldre författningssamlingar finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1995:1338 Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
SFS 2017:186 Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2012:358 Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden
SFS 1995:1339 Lag (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
SFS 1994:1220 Stiftelselag (1994:1220)
SFS 2016:1020 Förordning (2016:1020) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2017
SFS 2001:181 Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2003:642 Lag (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket
SFS 2017:182 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2000:592 Lag (2000:592) om viltvårdsområden
SFS 2001:453 Socialtjänstlag (2001:453)
SFS 1975:1339 Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
SFS 2000:655 Studiestödsförordning (2000:655)
SFS 1983:325 Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
SFS 1972:266 Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam
SFS 1983:858 Förordning (1983:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
SFS 2001:182 Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2004:987 Förordning (2004:987) om trängselskatt
SFS 2002:380 Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
SFS 1999:90 Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 2007:780 Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket
SFS 2007:783 Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden
SFS 1979:56 Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
SFS 2007:785 Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden
SFS 1994:1219 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
SFS 2008:1303 Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2007:789 Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
SFS 2008:1302 Lag (2008:1302) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 1991:446 Arkivförordning (1991:446)
SFS 2016:676 Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare
SFS 2016:675 Skuldsaneringslag (2016:675)
SFS 2008:1304 Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 2001:883 Revisorslag (2001:883)
SFS 2016:1013 Lag (2016:1013) om personnamn
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS 1931:429 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
SFS 1972:820 Lag (1972:820) om skatt på spel
SFS 1998:676 Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
SFS 1985:49 Förordning (1985:49) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
SFS 2001:588 Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2017:1022 Förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018
SFS 2004:982 Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 1999:355 Kasinolag (1999:355)
SFS 2008:1301 Lag (2008:1301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2017:473 Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 1975:1345 Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1999:638 Lag (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
SFS 1987:230 Äktenskapsbalk (1987:230)
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 1988:950 Kulturmiljölag (1988:950)
SFS 2001:770 Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd
SFS 1998:1601 Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
SFS 1991:749 Folkbokföringsförordning (1991:749)
SFS 2012:237 Yrkestrafikförordning (2012:237)
SFS 1994:1927 Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 2012:238 Taxitrafikförordning (2012:238)
SFS 2005:343 Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
SFS 1994:1000 Lotterilag (1994:1000)
SFS 1982:70 Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien
SFS 2017:928 Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018
SFS 1982:71 Förordning (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.
SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1994:347 Skuldsaneringsförordning (1994:347)
SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 1986:468 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 2004:484 Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
SFS 1998:527 Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 2007:972 Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 1985:146 Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 2017:154 Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket
SFS 2009:1119 Lag (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1118 Lag (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1117 Lag (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2009:1116 Lag (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1115 Lag (2009:1115) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1114 Lag (2009:1114) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2009:1113 Lag (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1112 Lag (2009:1112) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1111 Lag (2009:1111) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden
SFS 2011:1134 Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012
SFS 1981:1007 Förordning (1981:1007) om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.
SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1994:1920 Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 2004:491 Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
SFS 1982:1136 Namnförordning (1982:1136)
SFS 2005:456 Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
SFS 2016:689 Skuldsaneringsförordning (2016:689)
SFS 2006:595 Lag (2006:595) om europakooperativ
SFS 1987:1182 Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
SFS 2009:1120 Lag (2009:1120) om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1993:1229 Indrivningsförordning (1993:1229)
SFS 2009:1121 Lag (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2016:1067 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 2009:1122 Lag (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 1980:995 Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
SFS 2009:1123 Lag (2009:1123) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 2009:1124 Lag (2009:1124) om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2009:1125 Lag (2009:1125) om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1126 Lag (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1127 Lag (2009:1127) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 2012:210 Yrkestrafiklag (2012:210)
SFS 1988:100 Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
SFS 2005:837 Vallag (2005:837)
SFS 1981:774 Utsökningsbalk (1981:774)
SFS 2001:218 Medborgarskapsförordning (2001:218)
SFS 2007:346 Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1999:892 Lag (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport
SFS 1978:881 Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
SFS 1969:123 Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat
SFS 1991:482 Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1987:1022 Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret
SFS 1991:483 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
SFS 1978:880 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
SFS 2016:1053 Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021
SFS 2006:1494 Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
SFS 2014:1323 Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
SFS 1971:1037 Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
SFS 1991:481 Folkbokföringslag (1991:481)
SFS 2016:1057 Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
SFS 1995:1301 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
SFS 1987:916 Konkursförordning (1987:916)
SFS 2016:1256 Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall
SFS 1993:1539 Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
SFS 1986:223 Förvaltningslag (1986:223)
SFS 1982:985 Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
SFS 2014:1408 Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2004:146 Förordning (2004:146) om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat
SFS 2014:1335 Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1992:308 Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.
SFS 2002:125 Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
SFS 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147)
SFS 2017:120 Förordning (2017:120) om personnamn
SFS 2001:82 Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS 1992:699 Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer
SFS 1990:1144 Begravningslag (1990:1144)
SFS 2006:1340 Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar
SFS 1995:1554 Årsredovisningslag (1995:1554)
SFS 2017:584 Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
SFS 1961:521 Kungörelse (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
SFS 1995:1559 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 2014:1328 Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
SFS 1999:728 Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 1982:188 Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
SFS 1990:746 Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
SFS 2005:716 Utlänningslag (2005:716)
SFS 2007:324 Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
SFS 1999:729 Förordning (1999:729) om begravningsavgift
SFS 1930:173 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
SFS 2014:1341 Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1983:534 Lag (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
SFS 2001:720 Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
SFS 2007:460 Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
SFS 2006:548 Skuldsaneringslag (2006:548)
SFS 1988:106 Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
SFS 1983:476 Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien
SFS 2005:393 Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter
SFS 2015:616 Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1994:1117 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 1998:1512 Förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.
SFS 1995:1468 Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
SFS 1995:1560 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 1993:1105 Förordning (1993:1105) om bevarande av deklarationer m.m.
SFS 2005:130 Lag (2005:130) om dödförklaring
SFS 1982:887 Förordning (1982:887) om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social trygghet
SFS 1983:914 Lag (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 2006:227 Vägtrafikskattelag (2006:227)
SFS 2006:228 Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
SFS 1970:244 Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar
SFS 1997:595 Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1982:668 Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
SFS 1981:533 Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
SFS 1974:122 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
SFS 1983:490 Förordning (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.
SFS 2005:268 Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
SFS 2005:807 Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 2004:228 Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 1995:1280 Stiftelseförordning (1995:1280)
SFS 1996:1512 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 1996:1510 Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
SFS 1996:1511 Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
SFS 2013:1126 Lag (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:1127 Lag (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2004:236 Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 2015:62 Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1971:1072 Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
SFS 2015:63 Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1982:670 Namnlag (1982:670)
SFS 1980:966 Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.
SFS 1997:239 Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
SFS 1983:219 Lag (1983:219) om tillfällig vinstskatt
SFS 2009:62 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 2004:1333 Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget
SFS 1989:479 Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
SFS 2005:811 Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
SFS 2017:1200 Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
SFS 1973:1150 Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
SFS 2015:70 Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1999:1395 Studiestödslag (1999:1395)
SFS 2015:72 Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1976:834 Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
SFS 2013:1017 2018-01-01
SFS 2005:248 Lag (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen
SFS 1962:381 Lag (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1997:265 Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
SFS 1996:242 Lag (1996:242) om domstolsärenden
SFS 2006:502 Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
SFS 1999:105 Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1958:637 Ärvdabalk (1958:637)
SFS 1972:207 Skadeståndslag (1972:207)
SFS 2014:836 Lag (2014:836) om näringsförbud
SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 2014:834 Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
SFS 2004:114 Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 2001:1080 Lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 1994:1854 Lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
SFS 1993:931 Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
SFS 1991:1483 Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
SFS 1984:555 Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
SFS 1994:1853 Lag (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 2011:1268 Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
SFS 1949:105 Tryckfrihetsförordning (1949:105)
SFS 2011:1262 Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 2003:389 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2011:1263 Socialavgiftsförordning (2011:1263)
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 2006:2 Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar
SFS 1981:584 Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
SFS 2005:234 Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
SFS 1991:1482 Lag (1991:1482) om lotteriskatt
SFS 1984:410 Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
SFS 1987:672 Konkurslag (1987:672)
SFS 1972:119 Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
SFS 2004:1051 Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile
SFS 2004:1199 Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
SFS 1980:1131 Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland
SFS 2004:1192 Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
SFS 2009:704 Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
SFS 1991:1333 Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet
SFS 1989:686 Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
SFS 2001:937 Socialtjänstförordning (2001:937)
SFS 1997:484 Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift
SFS 1997:483 Skattebetalningslag (1997:483)
SFS 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1994:1564 Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 1988:177 Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
SFS 2011:1269 Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 1981:981 Utsökningsförordning (1981:981)
SFS 1965:29 Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
SFS 1995:1667 Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
SFS 1991:171 Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
SFS 1999:291 Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 1997:614 Lag (1997:614) om kommunal redovisning
SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
SFS 1984:932 Förordning (1984:932) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 1992:858 Lag (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1994:789 Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
SFS 2007:528 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 2008:206 Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SFS 1952:644 Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
SFS 1994:790 Lag (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
SFS 2010:186 Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys
SFS 2003:770 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
SFS 1991:704 Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
SFS 1988:764 Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
SFS 1994:1451 Lotteriförordning (1994:1451)
SFS 1965:38 Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter
SFS 2003:376 Sambolag (2003:376)
SFS 2011:1295 Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 1957:515 Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
SFS 1986:436 Lag (1986:436) om näringsförbud
SFS 2005:104 Försäkringsavtalslag (2005:104)
SFS 2003:758 Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
SFS 1981:691 Lag (1981:691) om socialavgifter
SFS 1983:203 Lag (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
SFS 2003:759 Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
SFS 1949:381 Föräldrabalk (1949:381)
SFS 1960:549 Kungörelse (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
SFS 2004:874 Lag (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
SFS 2007:515 Myndighetsförordning (2007:515)
SFS 1992:501 Lönegarantiförordning (1992:501)
SFS 2006:97 Utlänningsförordning (2006:97)
SFS 1990:226 Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 2014:1470 Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
SFS 2010:173 Förordning (2010:173) om alkoholskatt
SFS 2010:178 Förordning (2010:178) om skatt på energi
SFS 1988:1461 Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
SFS 2010:177 Förordning (2010:177) om tobaksskatt
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 2010:111 Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFS 2008:826 Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
SFS 1998:808 Miljöbalk (1998:808)
SFS 2000:46 Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
SFS 1994:1617 Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
SFS 2005:1137 Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar
SFS 1982:708 Lag (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
SFS 1982:707 Lag (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
SFS 2016:981 Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
SFS 1982:709 Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
SFS 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
SFS 2016:774 Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
SFS 2016:775 Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
SFS 2011:154 Delgivningsförordning (2011:154)
SFS 1974:157 Handelsregisterlag (1974:157)
SFS 2011:668 Fastighetsmäklarförordning (2011:668)
SFS 2008:814 Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
SFS 1999:1230 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2006:378 Lag (2006:378) om lägenhetsregister
SFS 1982:713 Försäkringsrörelselag (1982:713)
SFS 2002:574 Fordonslag (2002:574)
SFS 1962:700 Brottsbalk (1962:700)
SFS 2000:283 Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling
SFS 2006:286 Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
SFS 1994:1547 Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS 1970:979 Förmånsrättslag (1970:979)
SFS 2013:388 Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
SFS 1975:417 Lag (1975:417) om sambruksföreningar
SFS 2011:1553 Förordning (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
SFS 2000:142 Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 2011:1546 Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
SFS 1993:1199 Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)
SFS 2014:936 Förordning (2014:936) om näringsförbud
SFS 2004:575 Lag (2004:575) om europabolag
SFS 1994:1744 Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
SFS 1963:587 Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
SFS 1904:26 S.1 Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
SFS 2015:595 Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
SFS 2015:594 Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
SFS 1990:313 Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 2015:596 Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
SFS 1990:314 Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1974:174 Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
SFS 1971:796 Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption
SFS 1998:812 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS 2013:375 Lag (2013:375) om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1970:988 Fastighetsbildningslag (1970:988)
SFS 2013:376 Lag (2013:376) om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1994:1551 Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1994:1605 Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.
SFS 2009:211 Fordonsförordning (2009:211)
SFS 1994:260 Lag (1994:260) om offentlig anställning
SFS 1970:994 Jordabalk (1970:994)
SFS 2011:584 Lag (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1999:1079 Revisionslag (1999:1079)
SFS 1999:1078 Bokföringslag (1999:1078)
SFS 1970:995 Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken
SFS 2000:980 Socialavgiftslag (2000:980)
SFS 2000:981 Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter
SFS 2011:1537 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
SFS 1998:1234 Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
SFS 2011:1245 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 1995:543 Lag (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 1984:249 Förordning (1984:249) om spelskatt
SFS 1990:320 Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 2000:268 Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 1974:182 Inkassolag (1974:182)
SFS 1977:937 Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
SFS 2013:524 Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 2011:694 2018-01-01
SFS 1998:318 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott
SFS 1997:1137 Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2014:339 Lag (2014:339) om avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1971:171 Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
SFS 1990:324 Taxeringslag (1990:324)
SFS 1984:246 Lag (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
SFS 2000:1077 Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
SFS 1997:1275 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd
SFS 1990:661 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
SFS 1993:787 Fiskelag (1993:787)
SFS 2009:260 Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 1986:1027 Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
SFS 1978:798 Förordning (1978:798) om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
SFS 2009:263 Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
SFS 1993:1138 Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
SFS 2014:340 Lag (2014:340) om skatteavtal mellan Sverige och Georgien
SFS 2013:126 Lag (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2009:264 Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
SFS 2010:1445 Lag (2010:1445) om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:125 Lag (2013:125) om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2009:265 Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning
SFS 2010:1446 Lag (2010:1446) om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:1447 Lag (2010:1447) om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1995:575 Lag (1995:575) mot skatteflykt
SFS 2014:801 Riksdagsordning (2014:801)
SFS 1997:1140 Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 1958:401 Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
SFS 2013:390 Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol
SFS 1993:891 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
SFS 1983:22 Förordning (1983:22) om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet
SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2014:338 Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1960:617 Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1990:676 Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
SFS 2012:843 Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 1992:160 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1994:282 Lag (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
SFS 1994:281 Lag (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
SFS 2011:976 Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden
SFS 2012:848 Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 1981:130 Preskriptionslag (1981:130)
SFS 1981:131 Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
SFS 2010:1622 Alkohollag (2010:1622)
SFS 1997:1157 Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 1971:291 Förvaltningsprocesslag (1971:291)
SFS 1994:1500 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1994:1501 Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 2006:242 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
SFS 2010:900 Plan- och bygglag (2010:900)
SFS 2010:1045 Postlag (2010:1045)
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)
SFS 1992:1094 Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
SFS 1974:69 Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
SFS 2012:852 Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
SFS 2010:1932 Delgivningslag (2010:1932)
SFS 2010:1933 Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag
SFS 2010:1636 Alkoholförordning (2010:1636)
SFS 1998:204 Personuppgiftslag (1998:204)
SFS 2015:422 Förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
SFS 1954:144 Skogskontoförordning (1954:144)
SFS 1915:218 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
SFS 2001:1170 Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
SFS 2015:219 Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1933:359 Lag (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås
SFS 1997:919 Lag (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
SFS 1971:289 Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1997:918 Lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
SFS 2005:1046 Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
SFS 2011:1200 Lag (2011:1200) om elcertifikat
SFS 2015:220 Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:417 Lag (2015:417) om arv i internationella situationer
SFS 1999:1218 Förordning (1999:1218) om skatt på avfall
SFS 2013:134 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 1990:659 Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 1979:869 Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
SFS 1999:1211 Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2015:136 Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
SFS 2001:423 Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken
SFS 2000:1380 Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
SFS 2015:135 Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1998:1314 Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna
SFS 2015:536 Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016
SFS 2010:327 Lag (2010:327) om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:328 Lag (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:329 Lag (2010:329) om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2003:234 Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
SFS 1998:1593 Lag (1998:1593) om trossamfund
SFS 1998:258 Lag (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien
SFS 2015:911 Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 1986:733 Förordning (1986:733) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
SFS 2015:912 Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 1996:783 Förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion
SFS 1992:1643 Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
SFS 1993:1270 Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
SFS 1998:1191 Personuppgiftsförordning (1998:1191)
SFS 1949:661 Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
SFS 2015:905 Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2002:831 Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
SFS 2002:221 Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
SFS 2015:632 Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall
SFS 2009:284 Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2004:46 Lag (2004:46) om värdepappersfonder
SFS 2003:113 Lag (2003:113) om elcertifikat
SFS 2016:408 Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
SFS 2000:605 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
SFS 1990:1427 Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
SFS 2016:409 Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1981:6 Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
SFS 1979:429 Skogsvårdslag (1979:429)
SFS 1998:189 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS 1990:1236 Taxeringsförordning (1990:1236)
SFS 1981:7 Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
SFS 1996:764 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS 2017:214 Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 2015:666 Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 1997:1024 Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 1967:502 Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1973:810 Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
SFS 1990:782 Arkivlag (1990:782)
SFS 2000:606 Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
SFS 2002:1066 Förordning (2002:1066) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 2007:108 Förordning (2007:108) om lägenhetsregister
SFS 1998:196 Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 2010:333 Lag (2010:333) om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:922 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2010:331 Lag (2010:331) om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:921 Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2010:1333 Lag (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:332 Lag (2010:332) om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:927 Lag (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:330 Lag (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:566 Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
SFS 1944:181 Lag (1944:181) om redovisningsmedel
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1993:305 Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
SFS 2000:866 Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2016:253 Tullag (2016:253)
SFS 2009:1295 Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SFS 1999:673 Lag (1999:673) om skatt på avfall
SFS 1999:1305 Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS 2007:1398 Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
SFS 1998:1652 Lag (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien
SFS 2013:858 Förordning (2013:858) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014
SFS 2012:638 Lag (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (1994:200)
SFS 1975:1410 Trafikskadelag (1975:1410)
SFS 1977:740 Förordning (1977:740) om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
SFS 1950:595 Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2009:1289 Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SFS 2009:1288 Lag (2009:1288) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser
SFS 1989:14 Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
SFS 2009:1287 Lag (2009:1287) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2009:1286 Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2011:318 Avgasreningslag (2011:318)
SFS 2009:1285 Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser
SFS 1979:1152 Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
SFS 2011:319 Drivmedelslag (2011:319)
SFS 1967:626 Uppbördsförordning (1967:626)
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 1986:765 Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
SFS 2016:928 Lag (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
SFS 2016:927 Lag (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien
SFS 1971:49 Kupongskatteförordning (1971:49)
SFS 1979:1001 Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
SFS 2012:669 Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
SFS 2014:116 Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2011:345 Avgasreningsförordning (2011:345)
SFS 2017:452 Skattebrottsdatalag (2017:452)
SFS 1985:367 Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS 2015:493 Förordning (2015:493) om distrikt
SFS 1928:370 Kommunalskattelag (1928:370)
SFS 2015:899 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 2007:1412 Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009
SFS 1977:581 Förordning (1977:581) om kupongskatt för person med hemvist i Tanzania, m.m.
SFS 1991:586 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1977:580 Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania
SFS 1984:1052 Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1985:206 Lag (1985:206) om viten
SFS 1947:576 Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 1994:224 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 1994:223 Mervärdesskatteförordning (1994:223)
SFS 1992:497 Lönegarantilag (1992:497)
SFS 1982:249 Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet
SFS 2001:1227 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS 1983:898 Lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 2015:898 Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 1998:1276 Trafikförordning (1998:1276)
SFS 1980:32 Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
SFS 1998:293 Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
SFS 1955:257 Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
SFS 1959:321 Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
SFS 1985:354 Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
SFS 1991:591 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 2017:458 Skattebrottsdataförordning (2017:458)
SFS 2000:35 Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
SFS 2001:651 Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 2001:559 Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2001:558 Lag (2001:558) om vägtrafikregister
Till toppen