Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2000:46 Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
SFS 2011:1262 Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 2005:807 Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 2011:1245 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 2011:1553 Förordning (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
SFS 2004:1333 Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget
SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (1994:200)
SFS 1994:224 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 1994:223 Mervärdesskatteförordning (1994:223)
SFS 2005:811 Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 1994:1501 Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 2013:561 Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS 1994:1605 Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.
SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 2000:142 Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 2000:268 Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 2002:831 Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt