Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2019:382 Vägtrafikdataförordning (2019:382)
SFS 2001:182 Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)
SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2021:797 Förordning (2021:797) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
SFS 2015:905 Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2012:238 Taxitrafikförordning (2012:238)
SFS 1998:1191 Personuppgiftsförordning (1998:1191)
SFS 1990:782 Arkivlag (1990:782)
SFS 2001:588 Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2022:818 Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
SFS 2018:658 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
SFS 1998:1234 Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
SFS 2014:936 Förordning (2014:936) om näringsförbud
SFS 2016:774 Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
SFS 2022:620 Förordning (2022:620) om finansiell information i brottsbekämpningen
SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag (2018:585)
SFS 2020:556 Förordning (2020:556) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
SFS 2018:1177 Brottsdatalag (2018:1177)
SFS 2020:554 Förordning (2020:554) om ändring i förordningen (2001:558) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2001:181 Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2020:552 Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020
SFS 2015:898 Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 1999:90 Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 2015:899 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
SFS 1998:527 Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 2022:613 Lag (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 1999:105 Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 2008:975 Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
SFS 2008:1396 Förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
SFS 2020:548 Lag (2020:548) om omställningsstöd
SFS 2017:819 Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
SFS 1987:1022 Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret
SFS 1991:446 Arkivförordning (1991:446)