Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2022:1590 Förordning (2022:1590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2023
SFS 2022:181 Förordning (2022:181) om skatt på energi
SFS 2019:681 Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020
SFS 2023:590 Förordning (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024
SFS 2011:1480 Förordning (2011:1480) om elcertifikat
SFS 1994:224 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 2010:178 Förordning (2010:178) om skatt på energi
SFS 2020:947 Förordning (2020:947) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021
SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2014:1328 Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
SFS 2022:157 Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 2021:1078 Förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022
SFS 2021:1077 Förordning (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022
SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde