Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2004:236 Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 2022:182 Förordning (2022:182) om tobaksskatt
SFS 1997:595 Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1994:224 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 2010:177 Förordning (2010:177) om tobaksskatt
SFS 2014:1470 Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
SFS 2020:949 Förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021
SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 2021:1076 Förordning (2021:1076) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2022
SFS 2022:157 Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 2015:596 Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
SFS 2019:679 Förordning (2019:679) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020
SFS 2004:228 Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde