Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2013:22

beslutade den 16 december 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2013 och senare.