Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2013:21

beslutade den 16 december 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2013.