Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2013:8

beslutade den 26 augusti 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2013 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2014.