Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2013:5

beslutade den 10 juni 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2013.