Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2013:2

beslutade den 11 mars 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2013 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2013 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2013.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2014:1.