Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2010:25

beslutade den 6 december 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011.