Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2010:24

beslutade den 13 december 2010.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2011:9 och SKVFS 2011:3.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering.