Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2010:20

beslutade den 20 december 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas vid 2011 års taxering.