Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2010:17

beslutade den 6 december 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas för beskattningsåret 2011.