Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2010:13

beslutade den 1 november 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011.