Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2010:8

beslutade den 30 augusti 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas vid allmän och särskild fastighetstaxering 2011.