Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2010:5

beslutade den 22 mars 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2010.

Dessa föreskrifter har ändrats och upphävts genom SKVFS 2014:9.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2009:1.