Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2010:4

beslutade den 22 februari 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010.