Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2010:6

beslutade den 24 maj 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2010 och tillämpas vid

beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2009:33.