Områden: Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2010:3

beslutade den 25 januari 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010.