beslutade den 8 december 2008.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2009:25 och SKVFS 2009:15.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering.