Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2008:19

beslutade den 8 december 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas vid 2009 års taxering.