beslutade den 15 december 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas för beskattningsåret 2009.