Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2008:11

beslutade den 3 november 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009 och vid 2010 års taxering.