Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2008:7

beslutade den 25 augusti 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2008 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2009.