Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2008:2

beslutade den 3 mars 2008.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2009:4.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2008 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering.