Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKVFS 2007:29

beslutade den 17 december 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2006:21.